Květen 2009

Bylinky (2)

30. května 2009 v 21:48 | Katia |  Oth...
MANDRAGORA LÉKAŘSKÁ (Mandragora officinalis)
I naprostý laik už někdy slyšel o mandragoře, která je jakýmsi "neoficiálním vyslancem" všech magických rostlin. Nejcennější částí je její dužnatý kořen, připomínající člověka. Bobule této byliny se v dávnověku přidávaly do opojných nápojů pro zostření chuti. Mandragorové víno se používalo jako primitivní anestetikum při amputacích. Olej z mandragory se pak vtíral do spánků, aby přivodil ospalost a zahnal horečku. Roztlučený kořen smíšený s medem a mlékem se dal použít jako mazání na vředy. Kouř z mandragorového kadidla vyvolává vize. Bobule a kořen se také používaly jako afrodisiaka. Kromě vzácné mandragory lékařské existují ještě tři další známé druhy.

Bylinky

30. května 2009 v 21:46 | Katia |  Oth...
AFRICKÁ FIALKA (Saintpaulia ionatha)
Ve svém okolí tyto květiny navozují spirituální atmosféru. Dokud rostou, mají ochranné účinky.
ALOE (Aloe vera)
Hlavní užití je při rituálech věštění a duchovního vývoje. Aloe je tradičně spojována se ženstvím. Usušené listy se dávají do kadidel používaných pro vzývání Luny, které je žádána, aby pomohla porozumět problémům a proniknout do podstaty věcí. Naopak z čerstvých listů vymačkaná šťáva se přidává do očistné koupele.
BAZALKA PRAVÁ (Ocimum basilicum)
Bazalka je spojována se smrtí a nesmrtelností. Dodává odvahu čelit smrti, zejména symbolické (např. při iniciaci). Při tomto způsobu užití se podávala jako nápoj, dále se přidávala do rituální koupele před obřadem a také do kadidla. Kněží Rohatého Boha nosili snítku bazalky od svátku Lugnasadh (srpnová noc) do svátku Alban Elued (podzimní rovnodennost).

Okultismus

30. května 2009 v 21:36 | Katia |  Náboženství
(latinsky occultus) znamená skrytý a je považován za tajnou vědu. Toto učení bylo nejvíce rozšířeno v dávných dobách, kdy tomu podlehlo a věřilo mnoho lidí. Záhady duševního života a tajemných sil podvědomí můžeme směle zařadit do oboru okkultismu a černé magie, tedy věcech nadpřirozených a nevysvětlitelných jevů, do kterých měli být zasvěceni pouze vyvolení adepti. Mezi hlavní směry okultismu spadá astrologie, alchymie a magie.

cč ↓

Nadpřirozené bytosti - Sonog

30. května 2009 v 21:34 | Katia |  Mytologie a Tajemno
Je to malá kouzelná bytost, která nemá přesnou podobu, protože se mění v to, co chce bytost, kterou navštívil. Jeho tvar mimo sen nebyl nikdy pořádně zjištěn, ale různé domněnky vypráví o malém mužíčkovi stvořeném z mlhy. Vkrádá se lidem do spánku, kde následně vyvolává sny, a to je velmi důležité, neboť člověk se ve svých snech nevědomky srovnává s děním, které prožil, když byl vzhůru. A kdyby lidi neměli sny, bylo by to velmi nebezpečné. Zlé druhy těchto stvoření mohou způsobovat noční můry.

cč ↓

Nadpřirozené bytosti - Moataz

30. května 2009 v 21:33 | Katia |  Mytologie a Tajemno
Je to jedno z nejhorších stvoření, jaké si dokážeme představit. Snaží se jen o to, aby dohnal lidi k sebevraždě. Tomuto přispívá i jeho vzhled. Již odedávna je popisován jako černý ještěr, přibližně 2 m vysoký, chodící jen po dvou nohách, jeho tělo je pokryto šupinami. Ty jsou však zvláštní tím, že jsou napuštěné jedem. Za svými oběťmi se přemisťuje pomocí mysli, vycítí místo, kde má šanci na úspěch. A kořist, kterou si vyhlédne, už jen tak nepustí, pronásleduje ji, dokud nedocílí svého. A málo lidí mu může uniknout bez cizí pomoci. Žije prakticky po celém světě a nejvíce si libuje v temných prostorech, kde je prakticky neviditelný.

cč ↓

Nadpřirozené bytosti - Nopalt

30. května 2009 v 21:32 | Katia |  Mytologie a Tajemno
Je to jedno z nejlepších stvoření na této planetě. Bývá popisována bílá vlčice, ale její podobu si pamatuje jen málokdo. Jakmile splní svůj úkol a zachrání člověka před Moatas, vytratí se z jeho vzpomínek. A to tak, že člověk přisuzuje svou změnu buď sám sobě, a nebo osobě, která mu v jeho nelehké době pomohla. Pamatovat si ji může pouze ten, kdo v ni věří.

cč ↓

Nadpřirozené bytosti - Fairy

30. května 2009 v 21:31 | Katia |  Mytologie a Tajemno
Fairy bývá často zaměňována s vílou. Narozdíl od ní je však mnohem menší a na zádech má křídla podobná motýlím. Fairy obletují květiny, najdete je na skrytých, většinou lesních pasekách. Pro kouzelníky i nekouzelníky jsou neškodné. Někdy jsou využívány jako ozdoby.

Nadpřirozené bytosti - Elfové

30. května 2009 v 21:30 | Katia |  Mytologie a Tajemno
Elfové jsou bytosti čistého dobra. Mají krásné špičaté uši a jsou nesmrtelní. Na hrdlech nosili zvláštní amulety, které je ochraňovaly před zlem.Vládli všem živlům (země, vzduch, voda, oheň).Uměli poručit, jeden ze živlů přiběhl na pomoc. Byli to hodné bytosti nosící dlouhé průsvitné hábity. Žili v lesích(vše možně). Byli moudří a krásní. První živé inteligentní bytosti na zemi. Na obranu používají luky a šípy.Vidějí na dálku.

cč ↓

Hinduismus

30. května 2009 v 21:25 | Katia |  Náboženství
a) Ranný hinduismus
Asi od 4. do 2. tisíciletí př. Kr. vznikla v oblasti dnešní severozápadní Indie vysoce rozvinutá kultura. Protože písmo této kultury v podstatě ještě není rozluštěno, je výzkum odkázán na vykopávky. Ačkoli se chrámové, či jiné kultovní památky nedají jednoznačně doložit, vychází se z toho, že v této době převládal kult plodnosti.
V polovině 2.tisíciletí př. Kr., v době stěhování národů, dorazili do Indie Indoárijci a napříště vtiskovali svůj ráz kultuře i náboženství. Náboženství Indoárijcům se nám dochovalo v posvátných spisech, védách (tj. vědění). Védy jsou považovány za posvatné zjevení a vznikyly pravděpodobně v době od roku 1300 až 500 př. Kr. Jsou rozděleny do čtyř sahnít (tj. sbírek)Rozvíjejí a obsahují základní náboženské myšlenky (pozdního) hinduismu: totožnost lids. já (átman) s božským (brahman) a převtělování duší (reinkarnace) a vykoupení. Sahnit:

Něco o Hinduismu

30. května 2009 v 21:21 | Katia |  Náboženství
Výchozím náboženstvím staré Indie a světového společenství vůbec, které kromě pozemských východisek stylizovalo i náboženský přesah = existenci boha mimo člověka, je staroindický hinduismus. Je spjato s civilizací starověkých Hindů, jedné z prvních civilizačních vln indických = kolem r. 3000 př. n. l .
Náboženství samo je mladší. Lidé se začali nejprve společensky diferencovat na: brahmáni = kněží, kšátriové = úředníci, vajšové = řemeslníci a šúdrové = nejchudší vrstva. Náboženské představy nastoupily až později, po této diferenciaci společenské a sociální - asi 2000 př. n. l. V té době existovaly dvě náboženské vlny, přičemž první vlnu staroindickou nazýváme náboženstvím véd a druhou upanišad.

Spiritismus

30. května 2009 v 21:20 | Katia |  Náboženství
Spiritismus - slovo které v nás okamžitě vyvolá představu mužů a žen vážných tváří sedících spolu okolo stolu a dotýkajících se vzájemně rukama. U někoho vyvolá tato představa lehký úsměv, u jiného mrazení. Ať už patříte k těm nebo oněm, jistě jste si všimli, že tento nejrozšířenější druh novodobého okultismu prožívá mocný vzestup.

Judaismus

30. května 2009 v 21:19 | Katia |  Náboženství
Judaismus považuje otce národa Abrahama a za toho, kdo dal tvar a formu jeho náboženské víře, Mojžíše. Mojžíš vyvedl nově zrozený národ z egyptského otroctví až na okraj Zaslíbené země.
Židovské dějiny začínají Abrahamem, který uslyšel výzvu Boha, aby se usadil v kenaanské zemi. Abrahamovu vnukovi Jákobovi slíbil Bůh mnoho synů a podle dvanácti jeho mužských potomků dostaly jméno izraelské kmeny. Slovo "Žid" pochází z názvu nejmocnějšího izraelského kmene Judy.

Judaismus dnes

30. května 2009 v 21:17 | Katia |  Náboženství
Žádné náboženství nepřežilo 20. století nedotčené, ale žádné neovlivnily události, jež byly mimo jeho dosah, víc než judaismus. Přes třicet procent příslušníků světového židovstva zahynulo za druhé světové války a této rány se judaismus nezotavil dodnes a patrně ani nikdy nezotaví.
Malé židovské komunity existují skoro ve všech zemích světa. V raném 20. století byly dvěma hlavními centry židovstva východní Evropa, zejména Polsko, Rusko a USA. Za druhé světové války zdecimovali východoevropské Židy nacisté, kteří okupovali Maďarsko, Polsko, Československo a pobaltské státy. Smrt šesti milionů židovských mužů, žen a dětí přesvědčila svět, že je třeba zřídit židovský stát. Vytvoření Izraele v roce 1948 znamenalo, že Židé mají konečně svůj vlastní domov. Kolem roku 2000 v něm žily čtyři miliony sedm set tisíc příslušníků světového židovstva.

Satanské symboly

30. května 2009 v 21:15 | Katia |  Náboženství
Co je satanský symbol?
Satanská symbolika, stejně jako symbolika ostatní, vychází z prvotních mýtů a sahá do dávné minulosti. Symbol není jenom prostředek, jak zástupně pojmenovat danou ideu, ale pomocí symbolu lze proniknout k její vnitřní podstatě. Mezi nejznámější symboly spojované se satanismem patří především symbol bafometu a obráceného kříže, popřípadě převrácená hvězda pentagramu.

Satanismus

30. května 2009 v 21:09 | Katia |  Náboženství
Co je satanismus?
- Satanismus je učení, které obsahuje složku filosofickou i rituální a přiznává potřebu obou těchto složek pro přirozený život a zdravý rozvoj člověka.
- Chápe SATANA jako hybný faktor v přírodě, ducha pokroku, inspirátora všech velkých počinů, které přispívají k rozvoji civilizace, ducha revolty, která vede ke svobodě jednotlivce.
- Je založen na pochopení lidských instinktů.
- Představuje opozici vůči všem náboženstvím, které odsuzují člověka za jeho přirozené touhy a oslabují jeho ego.
- Nepodporuje násilí ani užívání drog.

Něco o Satanistech

30. května 2009 v 21:06 | Katia |  Náboženství
Jakých cílů se snaží dosáhnout satanista?
- Satanista může pracovat na svém sebezdokonalování jak fyzickém, intelektuálním, duchovním, tak i morálním. Pokud se týká zdokonalování intelektuálního, nejde mu jen o uspokojení z hromadění vědomostí, ale i o to, aby co nejhlouběji pochopil sebe sama (např. psychické a tělesné pochody a vztahy mezi nimi). Lidé se mění s dobou, ale člověk se také může změnit sám, když ze sebe nenechá dělat dojnou krávu v davu a pokusí si sám vymezit pole působnosti, aniž by čekal na nějaké "musíš, nesmíš!". Tak může satanista nejlépe sloužit společnosti, potažmo sám sobě.
- Satanista rovněž může hledat a často také hledá pochopení pravdy o nejhlubší podstatě lidského bytí. Je to makabrózní mozaika, skládající se ze střípků iluzí a skutečností. Jejich shromažďování a třídění s cílem vyextrahovat z nich to nejpodstatnější je činěno s vědomím, že toto úsilí nemusí být nikdy završeno.

Buddhismus

30. května 2009 v 21:02 | Katia |  Náboženství
Slovem buddhismus (občas je nesprávně používáno budhismus) dnes označujeme vše, co se během 2500 let vyvinulo z učení indického prince jménem Siddhártha Gautama. Pohnutý lidským utrpením, opustil své blízké rozhodnutý osvobodit sebe i všechny bytosti od strasti. Při svém hledání následoval nauky několika učitelů, ale jejich cesta ho nikam nedovedla, proto se vydal cestou vlastní. Prováděl asketické praktiky, ale ty mu také nestačily. Nakonec usedl pod strom, ponořil se do hluboké meditace a dosáhl probuzení. Od té chvíle je nazýván Buddha Šákjamuni.

cč ↓

Telepatie - další...

30. května 2009 v 20:10 | Katia |  Psychokineze
Výraz telepatie je odvozen z řeckého slova tele (vzdálené) a pathe (cítění). Tento termín byl poprvé použit francouzským badatelem Fredrickem W. H. Myersem, zakladatelem SPR (společnosti pro psychický výzkum). Počátky zájmů o tento jev můžeme hledat v "mesmerismu" (Franz Mesmer), kde se říká, že telepatie spadá mezi největší fenomény, pozorované u zmagnetizovaných subjektů, kteří četli myšlenky přenášené nikoliv slovy, ale pouhou myslí.

cč↓

Hlášky - Stmívání

30. května 2009 v 18:03 | Katia |  Twilight♥
,,Upřímně-viděl jsem mrtvoly s lepší barvou. Už jsem se bál,že budu muset pomstít tvou vraždu." - Edward Cullen

,,Jak to myslíš, děsivého?Mnohonásobný piercing a rozsáhlé tetování?" - Bella Swan

,,Neuraž se,ale zdá se,že patříš k lidem,co přitahují nehody jako magnet. Takže…snaž se nespadnout do oceánu a nenech se přejet nebo tak něco, ano?" - Edward Cullen

,,Myslím, že tu starou obludu nezdolá ani tank." - Jacob Black

Hlášky - Nový měsíc

30. května 2009 v 17:57 | Katia |  New Moon♥
Navíc jediné nebe které já bych ocenila, by bylo takové, do kterého by pustili i Edwarda. - Bella Swan
Tak zatím nedělej
nic legračníh, ať mi to neuteče. -Emmett Cullen
Můžeš mít mou duši. Já o ni nestojím- už je tvoje! - Bella Swan
Prosím tě řekni mi že máš pas.Nemám čas nějaký padělat.- Alice Cullen
Asi bys měla vědět že právě porušuju pravidla. No prakticky vzato ne, protože říkal že nikdy znovu nepřekročím jeho práh, a já jsem přišel oknem.- Edward Cullen
Před tebou Bello, byl můj život jako noc, když nesvítí měsíc. - Edward Cullen
Bylo by tedy ode mě dětinské, kdybych se schoval ve skříni? - Edward Cullen
I am Nessie, Katherine or Katjes
I am fan of

..
.
.


Banner1
http://www.peceniprodeti.cz/
- první sobota v měsíci, od cca 10hodin, pasáž Myslbek