Říjen 2011

Clint Mansell - Welcome to Lunar Industries

23. října 2011 v 19:17 | Katherine (or Nessie/Katjes) |  ***Hudba***
Clint Mansell - Moon OST #1 - Welcome to Lunar Industries

Now We Are Free

23. října 2011 v 18:41 | Katherine (or Nessie/Katjes) |  ***Hudba***

Young Artists For Haiti - Wavin' Flag

17. října 2011 v 20:26 | Katherine (or Nessie/Katjes) |  ***Hudba***
Sice staré, ale uvědomila jsem si, že jsem to sem nadala- chyba ;-)


text

Cystická fibróza

2. října 2011 v 20:19 | Katherine (or Nessie/Katjes) |  Wikipediablog
Cystická fibróza (CF) neboli mukoviscidóza je smrtelná lidská dědičná nemoc, která postihuje převážně dýchací a trávicí soustavu. Jde o autozomální recesivní vrozené onemocnění způsobené mutací genu produkujícího protein CFTR (anglicky: Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator). Jedná se o gen uložený na dlouhém raménku 7. chromozómu. Gen kóduje protein, který je klíčový pro chloridový ABC transportér na buněčné membráně.

Léčba se v současnosti soustředí zejména na léčbu dýchacího ústrojí - inhalace, fyzioterapie, antibiotika. Nemocní užívají trávicí enzymy v kapslích, tedy na odstraňování důsledků onemocnění. Jeho příčina je léčitelná, ale zatím nevyléčitelná.

V Česku se každoročně s touto nemocí narodí 1 dítě z přibližně 2500 až 3000 narozených děti, což je celkově okolo 40 až 50 dětí v populaci. Diagnostikovaná nemoc bývá ale jen zhruba u poloviny z nich. Polovina nemocných se dnes v České republice dožívá alespoň 32 let. Předpokládá se, že každý 25. člověk v populaci je přenašečem postiženého genu, ale jelikož má jednu kopii poškozenou a druhou v pořádku, onemocnění se u něho neprojevuje.

Příznaky
Vysoká koncentrace sodných a/nebo chloridových iontů v potu (koncentrace Cl- vyšší, než 60 mmol/litr), časté (někdy trvalé) záněty dýchacího ústrojí způsobené bakteriemi - Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Burkholderia cepacia. 98 % mužů je neplodných. Neprospívání, objemné mastné stolice. Dále se často objevují záněty slinivky, snížená mobilita trávicí trubice či cirhóza jater.

Albinismus

2. října 2011 v 20:01 | Katherine (or Nessie/Katjes) |  Wikipediablog
Albinismus je barevná odchylka živých organismů, způsobená poruchou tvorby barviva melaninu.

Podstatou albinismu je vrozená absence enzymu tyrozinázy, který je nezbytný při tvorbě melaninu. U albinotických jedinců tak nedochází k jeho tvorbě, což se projevuje na zbarvení částí těla, za něž je melanin zodpovědný. Charakteristická je bezbarvá kůže a červeně zbarvené oči (zbarvení způsobuje prosvítající krev v kapilárách). Absence pigmentu v očích způsobuje světloplachost a problémy s viděním, albinotičtí jedinci se tak stávají snadnou kořistí predátorů nebo zahynou při srážce s jinými objekty.

Nepřesnost používání termínu...
Termín "albinismus" bývá často používán nepřesně kvůli nepochopení jeho podstaty. Albinismus je poruchou tvorby melaninu - neovlivňuje tedy tvorbu jiných pigmentů, např. karotenů. Albinotičtí jedinci tedy nemusí být nezbytně bílí, části těla obarvené jinými pigmenty si zachovávají původní barvu. Často je rovněž používán termín částečný albín, většinou při popisu jedinců s poruchou distribuce melaninu, u nichž jsou části těla bílé a části normálně zbarvené.

Z definice albinismu vyplývá, že nic jako "částečný albinismus" existovat nemůže - při poruše tvorby melaninu žádný melanin nevzniká. Rovněž ne všechna celkově bílá zvířata jsou albíny - pokud nemají červené oči a světlou (růžovou) kůži. V obou těchto případech se jedná o jinou barevnou odchylku - leucismus.

U člověka...
Charakteristickými znaky lidí (tzv. albínů) je bílá kůže, která se zdá až průhledná, velmi světlé vlasy i ochlupení a někdy i nebarevnost duhovky. V takovém případě se zdá být narůžovělá (kapiláry prosvítají na povrch oka). Albinismus je velmi vzácný, může se však projevit u kteréhokoliv živočišného druhu.

Cudokrevnost neboli Anémie

2. října 2011 v 19:57 | Katherine (or Nessie/Katjes) |  Wikipediablog
Chudokrevnost neboli anémie je stav, při kterém je v krvi snížena koncentrace hemoglobinu pod normu stanovenou podle věku a pohlaví. V důsledku toho je snížena schopnost krve dodávat kyslík tkáním. Příčinou anémie je porušená tvorba červených krvinek, nebo jejich zvýšený zánik.

Příznaky vyskytující se při anémiích jsou nespecifické a specifické objevující se při jednotlivých typech anémií.
Nespecifické příznaky jsou: únavnost, malátnost, nevýkonnost, slabost, závratě, pískání, hučení v uších, poruchy soustředivosti, poruchy chutě k jídlu, plynatost, úbytek na váze, dušnost při námaze, bolest na hrudi při námaze, palpitace (pocit silného bušení srdce), bledost kůže a sliznic.

Specifické pro jednotlivé typy jsou např. lomivé, rýhované až lžičkovitě vyhloubené nehty, pálení jazyka a ústních koutků (sideropenická anémie), žloutenka (hemolytická anémie) atd.

Anémie může vzniknout z následujících příčin:
porucha tvorby hemoglobinu
porucha syntézy DNA
porucha kmenové buňky
útlak kostní dřeně
porucha tvorby erytropoetinu
krvácení, zvláště chronická
hemolytická anémie (z rozpadu červených krvinek)
nadměrné odbourávání ve slezině
I am Nessie, Katherine or Katjes
I am fan of

..
.
.


Banner1
http://www.peceniprodeti.cz/
- první sobota v měsíci, od cca 10hodin, pasáž Myslbek